Vaccinatieplicht?

Copy of Copy of Website BLOG banner instructierecht (1)

Onlangs is er uitspraak gedaan door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak ‘Vavřička and Others v. the Czech Republic’. Door NU.nl is daar een artikel over geschreven. Dit artikel, waarvan de titel zeker de aandacht trekt maar jammer genoeg niet voldoende informatie biedt, geeft de indruk dat mede door deze beslissing van het EHRM een vaccinatieplicht zomaar mag worden ingevoerd. Dat is niet zo.

 

Door het EHRM is onder meer besloten dat het Tsjechië toegestaan was om de vaccinatieplicht in te voeren. Hier rijst de vraag of deze uitspraak ook dezelfde gevolgen kan hebben voor Curaçao of andere landen in de huidige strijd tegen Covid-19.

 

Vavřička and Others v. the Czech Republic
Eerst over de zaak. In deze zaak gaat het over een groep ouders die het niet eens waren met een vaccinatieplicht voor het toelaten van kinderen op een kleuterschool. Vanwege het weigeren om aan de wettelijke vaccinatieplicht voor kinderen te voldoen zijn sommige kinderen uitgesloten van de school en één ouder heeft zelfs een boete gekregen omdat haar kind niet gevaccineerd was. De ouders zijn van mening dat deze wettelijke vaccinatieplicht in strijd zou zijn met het recht op eerbiediging van het privé- en familie leven. Het internationale Hof was het niet met de ouders eens. Rekening houdend met de omstandigheden dat kinderen op kleuterscholen geweigerd worden als zij niet gevaccineerd zijn, oordeelde het Hof dat de vaccinatieplicht voor kinderen legitiem was.

 

Wat ons betreft is er een verschil in de toegestane vaccinatieplicht in deze zaak en het vaccineren in verband met Covid-19. Allereerst gaat het in de Tsjechische zaak om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Een Staat dient zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van minderjarige kinderen, rekening houdend met internationale verdragen en nationale wetgeving. Daarnaast gaat het bij de kindervaccinaties in kwestie om de bescherming tegen 10 verschillende besmettelijke ziektes die al jaren bestaan en waarvoor al jarenlang verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd naar de gevolgen voor de gezondheid en effectiviteit van de vaccinaties.

 

Voor wat betreft de vaccinatieplicht in zijn algemeenheid, spreekt het internationale Hof zich uit over een aantal voorwaarden waar Staten aan moeten voldoen, voordat zij een wettelijke vaccinatieplicht mogen invoeren. Zo moet er de nodige juridische bescherming en een vergoedingsstelsel in het leven worden geroepen voor het geval dat een gevaccineerde burger als gevolg van de vaccinatie schade lijdt. Ook zal de Staat eerst maatregelen moet treffen die minder vergaand zijn om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te garanderen, vóórdat zij een wettelijke vaccinatieplicht introduceren.

 

Grondrechten zijn fundamentele rechten die niet zomaar mogen worden aangetast. Dit betekent echter niet dat grondrechten onaantastbaar zijn. Kijk maar naar de recente invoering van de Noodwet op Curaçao. In het belang van het indammen en aanpakken van een noodsituatie kunnen grondrechten wel degelijk terzijde worden geschoven. Zo geldt dat ook voor het invoeren van de vaccinatieplicht, indien deze maatregel noodzakelijk is ter bescherming van de volksgezondheid. Zover is Curaçao nog lang niet. Op dit moment voldoet ons eiland namelijk niet aan de door het internationale Hof gestelde voorwaarden voor het invoeren van een wettelijke vaccinatieplicht. Bovendien is er voor Curaçao besloten om eerst te beproeven of wij groepsimmuniteit kunnen bereiken door het vaccineren vrijwillig in te voeren. Ons inziens zal het dan ook nog wel even duren voordat een vaccinatieplicht hier te lande kan worden ingevoerd.

Over de auteurs

Bradley Stuart

Paralegal bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur

Didi Wildeman

Advocaat bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur
nl_NL