Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Dat bespaart een hoop tijd.
Staat uw vraag er niet tussen? Dan helpen wij u graag verder tijdens een intakegesprek bij ons op kantoor.

Arbeidsrecht

Wanneer is functiewijziging mogelijk?
Het makkelijkste is als werkgever en werknemer van tevoren afspraken maken over wanneer de functie van de werknemer kan worden aangepast. Als er in de arbeidsovereenkomst daar niets over staat opgenomen moeten werkgever en werknemer tot een afspraak komen over het wijzigen van de functie.

Hoelang duurt een geldige proeftijd?
Op Curaçao mag een proeftijd van twee maanden worden afgesproken. Mondelinge afspraken over een proeftijd zijn niet geldig.

Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden beëindigd?
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan alleen tussentijds worden beëindigd als die mogelijkheid schriftelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Een werkgever heeft in dat geval een ontslagvergunning nodig.

Ondernemingsrecht

Wanneer zijn onze algemene voorwaarden van toepassing? Algemene voorwaarden zijn van toepassing als ze van tevoren zijn toegestuurd of overhandigd en de andere partij deze voorwaarden accepteert.

Wanneer ben ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk?
Het uitgangspunt is dat een bestuurder van een vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld in privé. Toch loopt een bestuurder het risico om aansprakelijk te worden gehouden in situaties waarin er een ernstig persoonlijk verwijt valt te maken zoals het aangaan van een overeenkomst waarvan de bestuurder van tevoren al weet dat het bedrijf niet aan de verplichtingen uit die overeenkomst kan voldoen.

Hoe wordt een statutair directeur ontslagen?
Voor het ontslag van een statutair directeur is een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) nodig. Een statutair directeur op Curaçao geniet geen bescherming van het arbeidsrecht. Op Aruba is dit weer anders en betekent een ontslag van een statutair directeur door een besluit van de AVA niet dat de arbeidsovereenkomst ook automatisch eindigt. 
Contractenrecht
Door COVID-19 kan ik mijn verplichtingen niet nakomen. Is er sprake van overmacht?
Vaak staat er in contracten een bepaling opgenomen over hoe partijen kunnen handelen bij een overmachtsituatie. Afhankelijk van de inhoud van deze bepaling, zou een overmachtsituatie door COVID-19 daar onder kunnen vallen. Het niet kunnen nakomen van die verplichtingen moet wel het directe gevolg zijn van de COVID-19 crisis.

We hebben een mondelinge afspraak gemaakt. Dat geldt toch ook?
Mondelinge afspraken zijn net zo geldig als schriftelijke afspraken. Alleen zijn ze lastiger aan te tonen dan schriftelijke afspraken.

Het contract bevat een boetebepaling. Waar moet ik op letten?
Als een boetebepaling in een contract staat opgenomen kunt u daar niet zomaar onderuit. Ook de rechter zal niet snel een boetebeding verlagen. Contractuele boetes kunnen flink oplopen. Het is daarom van belang om stil te staan bij de inhoud van een boetebepaling en in welke situaties de wederpartij van die bepaling gebruik kan maken.
Mediation
Is mediation alleen geschikt voor familiezaken?
Mediation heeft niets te maken met het rechtsgebied en kan worden ingezet voor de meest uiteenlopende conflicten.

Wat is de rol van de mediator?
De mediator zorgt er voor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en zich verdiepen in de belangen van de anderen. De mediator is net als een rechter neutraal en onpartijdig, alleen neemt de mediator geen beslissingen. Tijdens het proces helpt de mediator partijen u zoeken naar oplossingen die voor u alle gesprekspartners acceptabel zijn.

Kan de informatie die op tafel komt tijdens de mediation gebruikt worden in een rechtzaak?
Het uitgangspunt bij mediation is dat alles wat naar voren komt vertrouwelijk is en niet kan worden gebruikt buiten de mediationsessies. Partijen kunnen over het delen van informatie van tevoren afwijkende afspraken maken.
Familierecht

Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?

Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap op u neemt en u verplicht bent uw kind te onderhouden. Daarvoor hoeft u niet de biologische ouder van uw kind te zijn. Als u gezag heeft dan mag u ook beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. Als de ouders niet getrouwd zijn heeft de vader niet automatisch gezag. 

 

Wij hebben gezamenlijk gezag en ik wil met mijn kind op vakantie naar het buitenland maar de moeder geeft geen toestemming. Wat kan ik doen?

Geschillen over gezag kunnen worden voorgelegd aan de rechter die vervangende toestemming kan geven voor een vakantie naar het buitenland. Het is altijd het proberen waard om eerst via een advocaat of mediator contact met de moeder op te nemen om alsnog tot afspraken te komen. Dit is niet alleen goed voor de onderlinge relatie maar bespaart ook kosten.

 

Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn partner heeft een schuld die hij zelf aflost. Moet ik meebetalen aan zijn schulden als we gaan scheiden?  

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd vallen alle gemaakte schulden in principe in de gemeenschap waardoor u beiden de helft moet voldoen. Daar bestaat in zeer bijzondere situaties een uitzondering op als schulden een hoogstpersoonlijk karakter hebben.

Andere vraag over uw situatie?

Neem contact met ons op voor het boeken van een intakegesprek, waarbij wij 60 minuten voor u reserveren in onze agenda.
Wat wij bespreken is geheel aan u. 

nl_NL
Open chat
1
Stuur ons een WhatsApp bericht
Hallo, waar kunnen wij u bij helpen?