Werkgevers opgelet! Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig wijzigen of beëindigen?

blog 20220328

Regelmatig ontvang ik de vraag van werkgevers wanneer er nu sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer de werkgever van een werknemer af wil. U doet er verstandig aan dit van tevoren goed na te gaan en er bedacht op te zijn wat de risico’s zijn van tussentijds wijzigen of een tussentijdse ‘pauze’ tussen verschillende overeenkomsten. Immers, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geeft u toch pas wanneer u overtuigd bent van de kwaliteiten van de werknemer en deze werknemer graag voor een langere periode terugziet in de organisatie.

 

Het uitgangspunt bij de reeks van arbeidsovereenkomsten is dat de vierde arbeidsovereenkomst het karakter heeft van een overeenkomst voor onbepaalde tijd of ingeval de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een duur van 36 maanden overschrijden.

 

Na twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 1,5 jaar, heeft dan de derde arbeidsovereenkomst te gelden als de overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet meer automatisch door het verstrijken van tijd, maar door een actieve handeling door een van de partijen, zoals opzegging of ontbinding.

 

Tussentijdse wijziging
Wanneer er sprake is van de vierde arbeidsovereenkomst is het niet enkel een kwestie van het aantal contracten tellen, maar hangt het mede af van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het dienstverband. Een tussentijdse wijziging kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat een werknemer een vast dienstverband bemachtigd. Zo keek een werkgever recentelijk (onaangenaam) verrast op omdat deze in de foutieve veronderstelling verkeerde dat het dienstverband met haar werknemer van rechtswege afliep en zij moeiteloos afscheid van de werknemer kon nemen. Echter, op dat moment realiseerde de werkgever zich niet dat door de tussentijdse wijziging over onder andere de einddatum van de eerste overeenkomst, de eerste overeenkomst niet was vervangen, maar dat er een nieuwe overeenkomst was ontstaan, waardoor de arbeidsrelatie niet drie maar vier overeenkomsten telde. De werknemer was in dit geval dan ook in dienst voor onbepaalde tijd en de overeenkomst hield niet op bij de in de laatste overeenkomst opgenomen einddatum.

 

Tussentijds wijzigingen van een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet onmogelijk, mits er op de juiste wijze mee wordt omgegaan. Zo wordt in de rechtspraak niet vaak aangenomen dat een overeenkomst wordt vervangen als er in de nieuwe overeenkomst een nieuwe einddatum is opgenomen. Afhankelijk van het specifieke geval wordt wel geaccepteerd dat de functie of arbeidsvoorwaarden tussentijds wijzigen, zonder dat er direct een nieuwe overeenkomst ontstaat. Belangrijk is dat partijen onmiskenbaar hun bedoelingen in de overeenkomst opnemen om te voorkomen dat er ongewild eerder een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat.

 

Tussentijdse beëindiging
Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft u met uw werknemer afgesproken hoelang hij bij uw organisatie komt werken. Als u deze overeenkomst voortijdig wilt beëindigen en u heeft in de arbeidsovereenkomst geen tussentijdse opzegbepaling opgenomen, dan kunt u het dienstverband niet zomaar beëindigen anders dan wanneer er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet of u met de werknemer de tussentijdse beëindiging overeenkomt.

 

Voor tussentijdse beëindiging van het dienstverband voor bepaalde tijd is dus een tussentijdse opzegbepaling nodig. Wanneer u die in de overeenkomst heeft opgenomen en u wilt opzeggen heeft u nog steeds toestemming van SOAW nodig.
Werkgevers zijn vaak huiverig voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Echter ook aan het dienstverband voor bepaalde tijd zitten nogal wat haken en ogen. Om risico’s en misverstanden te vermijden doet u er goed aan om vooraf bij het aangaan van een dienstverband advies in te winnen over de ins and outs.

 

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen met betrekking tot het opmaken van arbeidsovereenkomsten of het juridisch karakter daarvan, neem dan gerust contact met ons op. Wij begeleiden u graag in dit proces.

Over de auteurs

Didi Wildeman

Advocaat bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur
nl_NL