Waarom heeft een ondernemer Algemene Voorwaarden nodig als het niet wettelijk verplicht is?

terms-and-contions-blog-photo

Het hebben van Algemene Voorwaarden is géén must maar is voor ondernemers wel een pré! Ondernemen betekent veelal risico’s lopen. Deze risico’s kun je zoveel mogelijk proberen te verkleinen door Algemene Voorwaarden te gebruiken.

 

Algemene Voorwaarden zijn kort samengevat afspraken die je standaard gebruikt wanneer je bijvoorbeeld producten verkoopt of diensten aanbiedt. In de Algemene Voorwaarden worden onder meer afspraken opgenomen die betrekking hebben op de uitvoering van de werkzaamheden, het recht op garantie, de geldende prijzen en het gevolg van  wanbetaling. Worden de Algemene Voorwaarden op de juiste manier gebruikt, dan gelden zij als aanvulling op de al overeengekomen afspraken tussen partijen. Als je geen Algemene Voorwaarden hebt, dan gelden de wettelijke bepalingen, waar vaak veel minder in geregeld is.

 

Als ondernemer kun je het heft in eigen handen houden met een setje Algemene Voorwaarden. Het mooie van Algemene Voorwaarden is namelijk dat de voorwaarden– zover de wet dat toelaat – op maat kunnen worden opgesteld. Zo kan een ondernemer zijn/haar aansprakelijkheid beperken door aan de hand van een bepaling in de algemene voorwaarden.

 

Een projectmanager die bijvoorbeeld geheel afhankelijk is van de verstrekking van informatie van de klant (lees ook: de opdrachtgever), kan zijn aansprakelijkheid bij onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking uitsluiten. Ben je een ondernemer die adviezen uitbrengt, dan is het eveneens mogelijk om aansprakelijkheid te beperken voor schade die de klant oploopt wanneer zij het door jou uitgegeven advies maar gedeeltelijk (al dan niet met behulp van adviezen van derden) naleven.

 

Met het opstellen van duidelijke Algemene Voorwaarden, ben je er jammer genoeg nog niet. Het is heel belangrijk dat de Algemene Voorwaarden op de juiste manier worden gehanteerd. De geldigheid en toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is afhankelijk van het moment dat deze aan de klant bekend worden gemaakt en zij deze aanvaard.

 

De meeste ondernemers die Algemene Voorwaarden hebben, maken vaak de fout door de Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren bij uitgifte van de factuur. Dit is doodzonde! De Algemene Voorwaarden zijn op dat moment te laat kenbaar gemaakt aan de klant en dus niet van toepassing op de overeenkomst met de klant.

 

De Algemene Voorwaarden moéten bij aanvang van de werkzaamheden of het leveren van een product bekend zijn gemaakt aan de klant. De klant hoeft de inhoud van de Algemene Voorwaarden niet te kennen. Belangrijk is dat de Algemene Voorwaarden bij het toesturen van de offerte worden meegestuurd of gelijktijdig met het ondertekenen van de overeenkomst worden overhandigd aan de klant en er wordt afgetekend voor ontvangst. Het gaat immers om de bekendheid van het bestaan van de Algemene Voorwaarden en de aanvaarding daarvan.

 

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen met betrekking tot opmaken van Algemene Voorwaarden of wil je een screening laten uitvoeren van jouw Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Wij begeleiden je graag in dit proces.

nl_NL