Wijziging Hinderverordening

Isla-Curacao

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft laten weten dat het afronden van de wijziging van de Hinderverordening hoog op haar prioriteitenlijstje staat. Om tot een wijziging van de verordening te komen moeten eerst nieuwe luchtkwaliteitsnormen door het Ministerie worden geformuleerd in samenspraak met de uitvoeringsorgaan Wetgeving Juridische Zaken. Dit heeft de rechter bepaald in een uitspraak van 19 juli 2022. De nieuwe luchtkwaliteitsnormen moeten opgenomen worden in de Hinderverordening voor de potentiële nieuwe exploitant bij een herstart van de raffinaderij.

De inwerkingtreding van de gewijzigde verordening wordt medio 2023 geschat.

Bron: Antilliaans Dagblad – 24 januari 2023

nl_NL