Vliegtuigmaatschappijen onder vuur?

Passengers disembarking from a Ryanair Boeing.

We zijn er nog lang niet! Het einde van de coronapandemie is alles behalve nabij. Vooral in deze zomerperiode zijn de gevolgen van het coronavirus duidelijk te zien. Maatregelen voor reizen worden telkens aangepast en gewijzigd. Zowel op Curaçao als in Nederland is verplicht testen een van de vereisten om te kunnen reizen. Binnen Europa is voor sommige landen een vaccinatiebewijs al voldoende. Daarmee lijkt het voorkomen dat vakantievierders het virus importeren voldoende ingedekt te zijn. Zoals te verwachten is dit beleid echter niet waterdicht. In dit kader is de Inspectie Leefomgeving en Transport, hierna genoemd: ‘ILT’, een onderzoek gestart naar de controle van de testen en bewijzen door vliegtuigmaatschappijen. Daaruit is gebleken dat de vliegtuigmaatschappijen lang niet altijd controle doen naar de negatieve tests of vaccinatiebewijzen.

 

In deze blog wordt kort stilgestaan bij de vraag in hoeverre vliegtuigmaatschappijen vanwege deze gebrekkige controle ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

Voor de vaststelling van aansprakelijkheid dient er sprake te zijn van een schending van de zorgplicht die in causaal verband staat met de geleden schade (lees: hoge besmettingsgraad van het coronavirus). De zorgplicht van de vliegtuigmaatschappijen wordt in dit geval primair ingevuld door de controle die zij moeten uitvoeren op de reizigers die moeten beschikken over de vereiste papieren. De vraag is echter in hoeverre een schending van deze zorgplicht tot aansprakelijkheid kan leiden. Daarbij speelt de causaliteitsvraag tussen de gebrekkige controle en het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus een grote rol. Deze vraag wordt nader bepaald door de volgende factoren.  

 

In eerste instantie zijn het de reizigers zelf die verantwoordelijkheid dienen te dragen over het bezit van de juiste documenten. Opmerking verdient wel dat reizigers nu al langer kennis hebben van het feit dat niet altijd een controle wordt gedaan op het in bezit hebben van vaccinatie- en testbewijzen. Hierdoor is een schending van de zorgplicht van de vliegtuigmaatschappijen eerder op zijn plaatst, omdat reizigers vaker zonder de juiste documenten kunnen inreizen. In die zin maakt het feit dat dit gebrekkige toezicht plaatsvindt voor reizen uit hoog risicolanden de gebreken zijdens de vliegtuigmaatschappijen tevens ernstiger.

 

Een andere maar tevens belangrijke factor die bij dit plaatje dient te worden meegenomen is dat overheden telkens andere regels opstellen dat het controleren door de vliegtuigmaatschappijen moeilijk maakt. Het is immers lastig om een beleid uit te voeren wanneer het beleid an sich aan continue aan verandering onderhevig is. Een schending van de zorgplicht is in deze zin minder gerechtvaardigd.

 

Uitgangspunt is en blijft dat schade niet volledig te voorkomen is. Ook in het onderhavige geval is dit het uitgangspunt. De omstandigheden van het geval dienen uiteindelijk te bepalen in hoeverre een aansprakelijkheidstelling van de vliegtuigmaatschappijen vanwege gebrekkige controle op zijn plaats is.

 

Zorgplicht en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheidsrisico’s geldt natuurlijk niet alleen voor vliegtuigmaatschappijen.

 

In gesprek over aansprakelijkheidsrisico’s waarmee uw bedrijf rekening dient te houden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

nl_NL