Terugblikken op de masterclass Performance Management & Reorganisatie

Blue 3 Client Testimonials Product Rating Instagram Post

Afgelopen maand heeft onze collega, mr. Didi Wildeman een meerdaagse masterclass verzorgd over Performance Management & Reorganisatie aan HR-managers en leidinggevenden. Deze masterclass gaf zij samen met HR-consultant Edmina Strickx.

Het programma is door de deelnemers positief ontvangen, mede door het enthousiasme van de trainers en de interactieve insteek. Een van de aspecten die tijdens de masterclass werd behandeld is prestatiemanagement. Bij prestatiemanagement gaat het om een systematische aanpak om de prestaties van medewerkers te plannen, beoordelen en te verbeteren. Prestatiemanagement speelt ook een rol bij reorganisaties. Het helpt namelijk de sterke en zwakke aspecten van het personeelsbestand in kaart te brengen, waardoor de organisatie beter in staat wordt gesteld om de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot herplaatsing, herstructurering en eventuele ontslagen.

Ook zijn de trainers ingegaan op arbeidsrechtelijke aspecten en aandachtspunten voor HR tijdens reorganisaties. Reorganisaties zijn doelgerichte processen waarbij een organisatie structurele veranderingen aanbrengt. Ze kunnen nodig zijn om de efficiëntie te verbeteren, om kosten te verlagen of om de organisatie effectiever en beter afgestemd op de doelstellingen te laten aansluiten. Het is daarbij onvermijdelijk dat werknemers getroffen worden, denkt u aan gedwongen ontslag of een verslechtering van arbeidsvoorwaarden.  

Een van de meest inspirerende aspecten van deze masterclass was de praktische benadering van de onderwerpen, aldus de deelnemers. Naast theorie is er in onze trainingen aandacht voor het oefenen met de stof en het voeren van discussies met andere professionals. Dit stelt deelnemers in staat om de theorie in een realistische context te begrijpen.

Mens & Recht is een samenwerking tussen Wildeman Legal en HR Talented Solutions. Samen verzorgen wij praktijkopleidingen op het gebied van Arbeidsrecht en HR. Naast het aangeboden opleidingsprogramma bieden wij ook opleidingen op maat aan. Het opleidingsprogramma kunt u hier downloaden.  


Over de auteurs

Wildeman Legal

Lees andere blogs van deze auteur
nl_NL