Stijging minimumloon Curaçao

Minimumloon

Na vijf jaar is op Curaçao het minimumloon met 11,2 procent gestegen. Het brutominimumloon per uur is van het bedrag NAf. 9,62 gestegen in 2023 naar het bedrag NAf. 10,70 voor werknemers van 21 jaar en ouder.

De inflatie tussen oktober 2018 en oktober 2022 was ruim 18,9 procent. De meerderheid van de bevolking is afhankelijk van het mininimumloon. De stijging van het minimumloon is gelet op deze afhankelijkheid in verhouding met de aanzienlijke stijging van de kosten van levensonderhoud.

Er wordt wel gewaarschuwd, dat vele (kleine) ondernemingen nog veel moeite hebben met het herstellen van de impact van de pandemie. CHATA verzoekt de regering hierom om steun aan de kleine en herstellende bedrijven te overwegen door acties uit te voeren die de kosten van het zakendoen verlagen. Vooral in de toeristische sector wordt de aandacht verzocht. Volgens CHATA is deze sector de toekomst van Curaçao en dient op een efficiënte en productieve manier te worden geholpen, aangezien de gevolgen gunstig zullen zijn voor het land.

De Centrale Bank sluit in zijn uitspraak aan en beveelt dat de economie van Curaçao weerbaarder moet worden tegen economische schokken en dat de productiviteit van de lokale economie moet toenemen.

nl_NL