Onterecht ontslag. Werknemer ontvangt beëindigingsvergoeding van NAf 40.000

arbeidsrecht-advocaat-scaled

Het ontslag op staande voet is de meest strenge maatregel die de werkgever kan nemen waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. De werkgever moet dan ook de nodige zorgvuldigheid betrachten en alle omstandigheden van het geval overwegen voordat het ontslag op staande voet wordt ingezet. Wanneer hij dat niet doet, kan dit behoorlijke kosten met zich meebrengen.

Werkweigering kan een reden zijn voor ontslag op staande voet. Niet altijd wanneer een werknemer een verzoek van de werkgever niet opvolgt is sprake van werkweigering waardoor de arbeidsovereenkomst direct behoort te eindigen. Zo blijkt uit de rechtspraak dat er geen sprake hoeft te zijn van werkweigering als:

  1. de werknemer redelijke en gerechtvaardigde redenen heeft om bepaalde taken te weigeren;
  2. de werknemer eerst geprobeerd heeft om de kwestie met de werkgever te bespreken en alternatieve oplossingen te vinden voordat hij de taak weigerde;
  3. de weigering het gevolg is van tijdelijk onvermogen, zoals ziekte of letsel, en er geen sprake is van opzettelijke weigering.

Op 18 september 2023 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao zich uitgesproken over een gegeven ontslag op staande voet wegens werkweigering.  

Volgens de ontslagbrief is de werknemer op staande voet ontslagen wegens werkweigering. De werknemer zou meerdere keren door de werkgever op de opgedragen werkzaamheden zijn gewezen en zou ook ongepast gedrag vertonen. De werknemer was ten tijde van het ontslag 51 jaar oud, acht jaar in dienst en had een goede staat van dienst.

De werknemer was als officemanager verantwoordelijk voor onder meer de inkoop, waaronder waterflessen die uitgedeeld werden aan klanten. De werkgever besloot van de een op andere dag dat de werknemer wijnflessen die de werkgever van thuis meenam, diende te vullen met kraanwater om vervolgens uit te schenken aan klanten en collega’s. De werknemer weigerde dit te doen, nu het kraanwater vervuild was en de werkgever nog niet het nodige had gedaan om de leidingen te laten reinigen. Water bijvullen behoorde bovendien niet tot haar takenpakket.

De rechter oordeelde dat de negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering van de weigering om waterflessen bij te vullen niet in verhouding stonden met de negatieve gevolgen voor de werknemer van het direct verliezen van inkomen. Daarnaast speelde ook de duur van het dienstverband, het feit dat het bijvullen geen onderdeel van het takenpakket van de werknemer was en haar goede functioneren een rol om tot het oordeel te komen dat het ontslag op staande voet nietig was.   

De rechter heeft dan ook geoordeeld dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven, waardoor de werkgever achterstallig loon en vertragingsrente dient te betalen.

De werkgever heeft de rechter ook heeft verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden als het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig zou zijn gegeven. De rechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens een dringende reden of verandering in de omstandigheden. In onderhavige situatie oordeelde de rechter dat er sprake was van een vertrouwensbreuk (verandering in de omstandigheden) waardoor de arbeidsrelatie inderdaad niet meer voortgezet kon worden. Deze vertrouwensbreuk had de werkgever wel zelf in de hand gewerkt en diende daarvoor dan ook een billijkheidsvergoeding van NAf 40.000 te betalen.

Ontslag op staande voet is erg casuïstisch en het is belangrijk dat u als werkgever zorgvuldig handelt. Dit geldt ook voor werknemers die geconfronteerd worden met ontslag op staande voet. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat informeren voordat u handelt.

Advies nodig bij een ontslagtraject? Neem contact met ons op voor advies en ontslagbegeleiding.

Over de auteurs

Didi Wildeman

Advocaat bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur
nl_NL