Nieuwe cryptowet door het Europees Parlement aangenomen

Cryptocurrency

Cryptocurrencies zijn de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden voor veel investeerders. Het gebrek aan regulering op de cryptomarkt heeft echter geleid tot bezorgdheid over de potentiële risico’s en gevaren voor consumenten. Als reactie op deze zorgen heeft de Europese Unie aangekondigd dat cryptobedrijven vanaf 2024 aan strenge eisen moeten voldoen om een ​​vergunning voor de Europese markt te krijgen. Deze nieuwe wet is bedoeld om consumenten beter te beschermen en ervoor te zorgen dat cryptobedrijven op een veilige en verantwoorde manier opereren.

De nieuwe verordening vereist dat crypto-bedrijven voldoen aan een reeks maatregelen, waaronder anti-witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CTF). Dit betekent dat cryptobedrijven robuuste systemen moeten implementeren om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, en verdachte transacties moeten melden bij de relevante autoriteiten. Bovendien zullen cryptobedrijven zich moeten houden aan de voorschriften voor gegevensbescherming, om ervoor te zorgen dat klantgegevens veilig zijn en niet worden misbruikt.

Een ander belangrijke vereiste onder de nieuwe regelgeving ziet erop dat cryptobedrijven over voldoende kapitaalreserves moeten beschikken. Dit helpt ervoor te zorgen dat bedrijven financieel stabiel zijn en onverwachte schokken of marktschommelingen kunnen opvangen. Bedrijven zullen eveneens moeten aantonen dat ze over effectieve risicobeheerprocessen beschikken.

Aansluitend vereist de nieuwe verordening onder meer dat cryptobedrijven transparant zijn over hun activiteiten en duidelijke informatie verstrekken aan consumenten. Dit omvat het verstrekken van details over de risico’s die gepaard gaan met beleggen in cryptocurrencies, evenals de vergoedingen en kosten die gepaard gaan met handelen in het economisch verkeer. Bedrijven dienen ook hun bedrijfsmodel, hun financiële overzichten en eventuele belangenconflicten bekend te maken.

Over het algemeen betekent de nieuwe verordening een belangrijke stap voorwaarts om ervoor te zorgen dat de cryptomarkt op een veilige en verantwoorde manier werkt. Door van bedrijven te eisen dat ze aan strenge eisen voldoen, geeft de Europese Unie een duidelijk signaal af dat consumentenbescherming een topprioriteit is.

nl_NL