mens & recht

Masterclass

Performance Management & Reorganisatie

Performance management en reorganisatie zijn twee concepten die met elkaar verbonden zijn.

Performance management en reorganisatie hebben een nauwe relatie omdat ze beide gericht zijn op het verbeteren van de effectiviteit van een organisatie en haar werknemers. 

Door performance management strategisch te integreren tijdens een reorganisatie, kan een organisatie de kans vergroten op een succesvolle overgang en verbeterde prestaties op de lange termijn.

Curacao – 18, 19 en 20 oktober 2023

Performance management en reorganisatie

Performance management en reorganisatie zijn twee concepten die met elkaar verbonden zijn.

Performance management is het proces waarbij een organisatie de prestaties van haar werknemers meet, beoordeelt en verbetert om te zorgen voor effectieve uitvoering van taken en het behalen van doelen. Het omvat activiteiten zoals het stellen van doelen, het vaststellen van prestatienormen, het regelmatig beoordelen van prestaties, het geven van feedback en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden. 

Een reorganisatie daarentegen verwijst naar een ingrijpende verandering in de structuur, processen of strategie van een organisatie. Het kan plaatsvinden om verschillende redenen, zoals het verbeteren van de efficiëntie, het aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, het vergroten van de concurrentiekracht of het verminderen van kosten. Bij een reorganisatie kunnen functies worden opgeheven en/ of herverdeeld, teams opnieuw worden samengesteld, afdelingen worden samengevoegd of gescheiden, en kunnen er veranderingen zijn in de verantwoordelijkheden en rapportagelijnen.

Performance management en reorganisatie hebben een nauwe relatie omdat ze beide gericht zijn op het verbeteren van de effectiviteit van een organisatie en haar werknemers. Tijdens een reorganisatie kan performance management daarvoor worden ingezet.

Bij een reorganisatie is het belangrijk om het performance managementproces aan te passen aan de nieuwe structuur en doelstellingen van de organisatie. Effectief performance management tijdens een reorganisatie kan de overgang vergemakkelijken, de betrokkenheid van werknemers behouden en ervoor zorgen dat de prestaties op peil blijven tijdens en na de veranderingen.

Door performance management strategisch te integreren tijdens een reorganisatie, kan een organisatie de kans vergroten op een succesvolle overgang en verbeterde prestaties op de lange termijn.

Doelgroep      

Deze Masterclass is voor iedereen die op de hoogte moet en wil zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op HR-gebied en de meest actuele regels op het gebied van het arbeidsrecht.

Deze Masterclass is m.n. bedoeld voor leidinggevenden, HR-deskundigen en iedereen die in zijn/ haar dagelijks werk met deze uitdagingen te maken hebben. U bent binnen de organisatie betrokken of verantwoordelijk voor het HR-beleid en de daaraan gerelateerde zaken. U wilt op de hoogte zijn van recente wet- en regelgeving én jurisprudentie binnen het arbeidsrecht.

Wilt u de prestaties van uw organisatie en uw medewerkers effectief verbeteren?

Sprekers

mr. Didi M. Wildeman

Didi Wildeman is ruim 8 jaar werkzaam als advocaat en mediator op Curacao. Haar werkgebied strekt zich ook uit over Bonaire, Aruba, Suriname en Nederland.  Didi is een sparringspartner, adviseur en vertrouwenspersoon. Zij geeft praktisch advies en duidelijke begeleiding op het gebied van arbeidsrecht en contractenrecht. Didi denkt mee over de situatie met oog voor toekomstige belangen. Er is altijd een oplossing en wat haar betreft kan het recht in het voordeel van partijen worden ingezet om de onderlinge relatie te optimaliseren en kosten te besparen. Didi staat zakelijke cliënten bij als interim-manager of als huisadvocaat.

In 2019 richtte zij het advocatenkantoor Wildeman Legal & Mediation op. Een advocatenkantoor dat bij het bepalen van de strategie, rekening houdt met zowel het juridische, financiële en toekomstige belang van haar cliënten.

Website: wildemanlegal.com

Edmina Strickx, MBA

Edmina Strickx is al meer dan 30 jaar werkzaam op het gebied van Human Resources. De afgelopen 20 jaar heeft zij diverse functies bekleed op management en strategisch niveau. Zij is een expert op het gebied van HR strategie & Innovatie en Change Management.

Haar ervaring heeft zij opgedaan zowel lokaal als internationaal bij (semi) overheid, financiële, gezondheid, logistieke en de luchtvaart industrie. Zij is ook een professionele trainer en docent.

Sinds 2021 heeft zij haar eigen bedrijf HR Talented Solutions en ondersteunt zij in dat kader bedrijven met strategisch HR, transformatie en Change Management en andere HR gerelateerde vraagstukken. Daarnaast is zij een DISC gecertificeerde behavioral consultant.

Masterclass

Performance Management & Reorganisatie
NAf  2,250,- Excl. 6% OB
  • Een 3-daagse Masterclass vanuit HR strategisch en juridisch perspectief
  • U ontvangt een certificaat na succesvolle afronding
  • Incl. koffie, thee en verzorgde lunch

Onderwerpen die tijdens de Masterclass aan bod komen

Locatie

Bon Bini Business Center

Voorwaarden

Reguliere annuleringsvoorwaarden

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. U kunt tot uiterlijk vier weken voor de Masterclass kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van de Masterclass is afnemer 25% van het inschrijfgeld verschuldigd.

Meld u uzelf binnen twee weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via info@wildemanlegal.com.

Verhindering

Bent u verhinderd en kunt u de Masterclass niet bijwonen? U kunt kosteloos een plaatsvervanger bij ons aanmelden. Dit kan via info@wildemanlegal.com.

2023 © copyright Wildeman Legal & HR Talented Solutions
Design by LIZZY.

2023 © copyright Wildeman Legal & HR Talented Solutions
Design by LIZZY.

nl_NL

Meld u aan voor de

Masterclass

Performance Management & Reorganisatie

Curacao – 18, 19 & 20 oktober 2023

Meld u aan voor de

Masterclass

de organisatie van nu

Curacao – 19 april, 2 en 3 mei 2023