Inzicht in het vastgoedrecht op Curaçao

Artikelnieuws

Investeren op Curaçao kent vele voordelen, maar ook zo zijn valkuilen. Lokale bouwvoorschriften, verschillende grondsoorten zoals eigendom, erfpacht en huurgrond en rechten en plichten bij koop en verkoop. Het gaat altijd om behoorlijke investeringen, waarbij u er verstandig aan doet om goed geïnformeerd een aan- of verkoopbeslissing te nemen.  

De aan- of verkoopbeslissing wordt vervolgens bekrachtigd door de koopovereenkomst.  Maar wist u dat:

  • Overeenkomsten in het algemeen tot stand komen door aanbod en aanvaarding, behalve de koopovereenkomst. Mondelinge koopovereenkomsten zijn niet geldig.
  • Een natuurlijk persoon die niet beroepsmatig een woning koopt altijd een koopovereenkomst in handen moet krijgen en 3 dagen bedenktijd heeft. De wettelijke bedenktijd op Curaçao, Aruba en Bonaire van een natuurlijk persoon is – net als in Nederland –  drie dagen. Van deze termijn mag niet worden afgeweken.
  • Maakt de koper gebruik van zijn recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd te ontbinden en komt de koop binnen 6 maanden opnieuw tot stand, dan geldt die wettelijke bedenktijd niet opnieuw.

De wet schrijft voor dat in de koopovereenkomst in ieder geval de identiteit van koper en verkoper moeten worden vermeld en een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed dat wordt verkocht. Belangrijke voorwaarden zoals de koopprijs, betalingsvoorwaarden en eventuele aanbetalingen moeten ook worden vastgelegd.

Sommige koopovereenkomsten kunnen clausules bevatten die de overeenkomst afhankelijk maken van bepaalde voorwaarden, zoals het verkrijgen van financiering of een bouwvergunning, bepalingen die aan het huis kunnen kleven, bijvoorbeeld de gevolgen van de koop van een verhuurd huis of een verplichting om een recht van de buren te dulden. Een voorbeeld hiervan is recht van overpad.

Bij het beëindigen van de koopovereenkomst kan de koper, wanneer daar afspraken over zijn gemaakt, een beroep doen op een ontbindende voorwaarden in de overeenkomst. Hou er rekening mee dat als er ontbindende voorwaarden worden vastgelegd, er ook een termijn wordt afgesproken tot wanneer de voorwaarden kunnen worden ingeroepen.

De koopovereenkomst is een van de meest gebruikte overeenkomsten binnen het vastgoedrecht, maar denkt bij lange na niet de lading. Investeringsovereenkomsten, intentieverklaringen, aannemingsovereenkomsten, huurovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten behoren ook tot het vastgoedrecht.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen, beëindigen of screenen van uw overeenkomst? Of heeft u vragen op het gebied van vastgoed. Neem gerust contact met ons op.

nl_NL