Investeren in vastgoed op Curacao

Investeren op Curacao

Op Curaçao maar ook op Bonaire zien we dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in vastgoed. Zo heeft Fundashon Kas Popular (FKP) een bezichtiging georganiseerd voor de monumenten die zij nu beschikbaar hebben voor de verkoop. Deze monumenten zijn toe aan goede onderhoudsbeurt, hetgeen geld kost, en die financiën heeft de Stichting op dit moment niet tot haar beschikking.

Bij de aankoop van bijvoorbeeld een monument van FKP, is het goed om te bedenken hoe je jouw investering terug gaat verdienen. Verkopen is een optie, maar interessanter kan zijn om te gaan verhuren.

 

Op de eilanden is er namelijk een sterke groei in de vraag naar huurruimtes. De markt voor de verhuur is hiermee in de bloei en biedt dus een perfecte investeringsmogelijkheid. Particulieren zijn op zoek naar een woonhuis en ondernemers naar een kantoor om zich te vestigen. Het verhuren van moderne kantoorruimtes met een all-in service kan dan een optie zijn om uw investering (en meer) terug te verdienen.

 
In dit artikel sta ik kort stil bij waar je aan moet denken bij het verhuren van een woning of kantoorruimte op Curaçao.


Uit de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers niet bekend zijn met het huurrecht van Curaçao en dus ook niet met de rechten en verplichtingen van de verhuurder en huurder die bij het verhuur erbij komen kijken. In dat kader is het onderhoud van het gebouwde een kostenpost voor de verhuurder.

 
De verhuurder is namelijk bij wet verplicht om te zorgen voor het onderhoud van het gehuurde. Daar betaald een huurder voor. Alleen kleine reparaties komen voor rekening van de huurder. Onder kleine reparaties kan gedacht worden aan het regelen en betalen voor binnen schilderwerk, deurknoppen vervangen, een wc-bril vervangen. Partijen kunnen afspraken maken over wat onder kleine reparaties valt om discussies te voorkomen.


Het kan voorkomen dat de verhuurder financieel niet in staat is om de kosten te dragen van het onderhoud. In dat geval kan de huurder de kosten op zich nemen en verrekenen met de huurprijs. Dit is bij wet geregeld. In een recente zaak stonden wij een verhuurder bij die het onderhoud van de woning jarenlang niet heeft uitgevoerd vanwege zijn financiële onmogelijkheid. De huurder heeft daardoor 20% in mindering gebracht op de huurprijs, maar zelf geen kosten gemaakt voor reparaties die nodig zijn. Dit laatste is natuurlijk niet de bedoeling. Het recht van verrekening kan door de huurder alleen ingeroepen worden als de huurder de kosten die de verhuurder had moeten maken op zich neemt.


De voorgaande situatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat de verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd. Bij beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder is de toestemming van de Huurcommissie vereist. In een opvolgend artikel zal ik meer uitweiden over de beëindiging van de huurovereenkomst en de punten die in dat kader van belang zijn.


Wil je meer weten over het verhuren op Curaçao, neem dan contact met mij op. Ik ga graag een gesprek met je aan!

Over de auteurs

Jessottiz Baart

Advocaat-medewerker bij Wildeman Legal & Mediation
nl_NL