Gerecht Curaçao: verhaalsrecht leningsovereenkomst

blog27

Tijdens de affectieve relatie zijn partijen een financieringsovereenkomst aangegaan voor de aankoop van een gezamenlijke woning. Bij het verbreken van de relatie is de man uit de woning vertrokken, met de afspraak dat de vrouw voor de financiële lasten van de woning zou zorgen. Partijen zijn aangesproken door de kredietverstrekker. De man, bijgestaan door de advocaten van Wildeman Legal, heeft zich verweerd door te stellen dat de vrouw voor de kosten dient op te draaien voor het geval hij wordt veroordeeld tot betaling van de uitstaande schuld (oproeping in vrijwaring). Dit verweer is toegewezen door het Gerecht, waardoor de man, als hij wordt veroordeeld om te betalen, direct de schade op de vrouw kan verhalen.

nl_NL