Actieplan ontvangen voor integrale cyberbeveiliging

Picture2

In samenwerking met het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft een werkgroep een plan uitgewerkt waarin de ondernemende stappen worden uitgewerkt voor integrale cyberbeveiliging.

Dit plan heeft een gevolg van de in 2008 uitgevoerde onderzoek. De Raad voor de Rechtshandhaving voerde toen een onderzoek uit naar cyberbeveiliging, toerisme en grensbewaking. Uit dit onderzoek is gebleken dat er integrale aandacht nodig was voor deze onderwerpen. In juni 2022 werd er een speciale taskforce opgericht, dat nu het actieplan heeft opgesteld.

Het doel van dit plan is om Curaçao beter voor te bereiden voor deze onderwerpen op nationaal niveau. De regering zal het plan gaan reviseren en zal daaruit beslissingen maken.

Cyberveiligheid krijgt wereldwijd de nodige aandacht. Digitale ontwikkelingen brengen immers nieuwe risico’s voor privacy en informatie- en cyberbeveiliging als gevolg. Dit komt ook mede door het toegenomen gebruik van consumentproducten online.  

en_US