Een nieuwe gokwet en de gevolgen van de uitspraak van 14 maart 2023 voor de Curaçaose online goksector (deel I)

Gaming Law

De introductie van de online goksector van Curacao

De online gokindustrie op Curacao is en blijft een hot topic. Naast de ontwikkelingen die zich voordoen in de rechtspraak, staat ook een nieuwe gokwet op de agenda die naar verwachting eind augustus 2023 wordt ingevoerd. Wij staan daarom in deze blog stil bij de ontwikkeling van de groeiende gokindustrie op Curacao en belichten de haken en ogen van het proces naar een nieuw rechtsmodel.

Terugblik

Curacao staat in de top 3 landen waar de meeste online casino’s worden gehost. Het online gokken kwam voor het eerst in 1996 in opkomst. Rond datzelfde jaar werden de eerste IP-vergunningen uitgegeven op Curacao. Deze vergunningen worden tegenwoordig ook gebruikt om online casino’s te kunnen hosten. Om een online casino te hebben op Curacao moet je een licentie afnemen van een bedrijf op Curacao die een vergunning heeft tot het mogen verspreiden van informatie en verwerken van data. De zogenoemde masterlicentiehouders. Met deze IP-licentie kunnen diensten voor fiscaal advies, het hosten van een webserver of accountantsdiensten worden afgenomen. Curacao heeft een enorm datacentrum, waarvan uit duizenden online goksites opereren.

De exploitant van de online casino wordt dan ook wel een sub-licentiehouder genoemd en is uiteindelijk degene de online casino exploiteert in plaats van de vergunninghouder (masterlicentiehouder). De verhouding tussen deze twee heeft te gelden als een contract dat wordt gesloten tussen twee bedrijven, dus los van de overheid. In dat contract kunnen verschillende afspraken vastgelegd worden over het verlenen van bepaalde diensten. Zo mogen de online casino’s spelers die op Curacao wonen niet accepteren, omdat online gokken op Curacao verboden is.

Gelet op het verhoogde witwasrisico, wordt in de regel ook verantwoording van de sub-licentiehouder verlangd over zijn bron van inkomsten.

Waarom Curacao en niet een ander land?

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het voor bedrijven en online casino’s aantrekkelijk is om zich te concentreren op de Curaçaose gokindustrie.

De voordelige fiscale regelingen van Curacao spelen een grote rol bij de keuze van bedrijven voor de Curaçaose gokindustrie en dan met name het lagere percentage aan belastingten opzichte van andere landen waar het hosten van een online gokwebsite mogelijk wordt gemaakt.

Dit is dan ook een van de redenen van onze Minister van Financiën, om de gokindustrie op Curacao uit te laten groeien tot een van de “next big thing”. De Minister wenst de gokindustrie te gebruiken om zoveel mogelijk economische, fiscale, sociale en maatschappelijke voordelen te behalen. Zo wordt door onderzoekers op dit gebied, aangegeven dat wanneer de Belastingdienst conform haar taak een adequate positie inneemt, dat dan vanuit de online gokindustrie een significant bedrag aan belastinggeld kan worden geïnd.

Daarvoor is echter nodig dat deskundige en efficiënte handhaving- en toezichtinstrumenten worden toegepast. Alleen dan ziet men de mogelijkheid voor de lokale bevolking van Curacao om profijt te hebben aan de online gokindustrie. Hiervoor is – naast de rechtspraak – een duidelijke taak weggelegd voor de Overheid. In dat kader moet in het bijzonder de aandacht worden gegeven aan het gebrek aan handhaving en regelgeving, nu dit op zijn beurt zorgt voor een verhoogd risico op gevallen van witwassen en financiering van terrorisme. Dit verhoogde risico bestaat dus vooral omdat er een grote gap bestaat in de relatie tussen de miljardenomzet die gemaakt wordt met de online gokindustrie en de magere belastingopbrengsten die het de Curaçaose Overheid oplevert.

Ook andere vormen van criminaliteit worden geconstateerd bij de bedrijven of websites die een online casino opereren. Vaak zijn de websites nep, worden prijzen niet uitbetaald dan wel worden de websites meteen gesloten, met als gevolg dat er ook veelvuldig wordt geprocedeerd op Curacao tegen de online casino en ook tegen de masterlicentiehouder.

Ook als men het dus bekijkt vanuit het perspectief van de spelers zijn er duidelijk een aantal kanttekeningen te plaatsen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de online casino’s.

Dit ziet men terug in de rechtspraak, zoals in de uitspraak van 14 maart 2023 (https://www.wildemanlegal.com/online-kansspelen-wie-is-aansprakelijkheid-voor-de-uitbetaling-van-prijzengeld/). Het Hof zag in deze zaken voldoende grond om de masterlicentiehouder net zo verantwoordelijk te houden als het online casino voor de schade die de speler heeft ondervonden door het onterecht niet uitbetalen van de prijzengelden. Met deze huidige stand van zaken valt te verwachten dat masterlicentiehouder zich onttrekken van de gokindustrie van Curacao dan wel zal een mindere grote stroom van buitenlandse investeerders zich willen vestigen op Curacao vanwege een verhoogd risico op aansprakelijkheid.

De nieuwe gokwet dient zich ook te richten op het vinden van een balans tussen de belangen van de spelers, de masterlicentiehouder en de sub-licentiehouder. Echter ziet het er niet naar uit dat aan het voornoemde voldoende aandacht is besteed in de nieuwe gokwet. Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in haar advies al eerder aangegeven dat de Minister te haastig de nieuwe gokwet wil introduceren, waarbij de kwaliteit van het wetgevingsproces niet wordt gewaarborgd.

Met een nieuwe gokwet moet de focus niet alleen gericht zijn op het kunnen innen van belastinggelden, maar ook op het invoeren van doeltreffende waarborgen voor de kwaliteit van de dienstverlening bij het exploiteren van een online casino. Bij het stellen van kwaliteitseisen moeten namelijk ook de tools te gecreëerd worden om op de naleving van de regels toe te kunnen zien. Kwaliteit staat nu gepland om gewaarborgd te worden in uitvoeringsregelingen. Maar zoals de SER aangeeft zijn deze uitvoeringsregelingen nog niet eens in concept gemaakt, dus is er weinig zicht op hoe de vergunningsverlening en het toezicht en handhaving er in de praktijk uit zullen zien.

Een ander punt dat eventueel – naast de door de SER aangehaalde bezwaren – een factor behoort te spelen bij het introduceren van een nieuwe gokwet is de rol van de speler (de consument) die uiteindelijk degene is die gebruik maakt van de online casino’s en daarbij gelden kan winnen. De speler maakt de industrie immers winstgevend. Maar we zien dan ook vaker voorkomen dat de sub-licentiehouders (en de masterlicentiehouder die in beginsel wordt beschouwd als medeverantwoordelijke voor het uitbetalen van gelden) ook na veroordeling om over te gaan tot betaling, de gelden niet uitbetaald.

Een onderbelichte probleem hierbij is dat online gamingbedrijven geen toegang hebben tot lokale bankdiensten. Dit heeft tot gevolg dat de verhaalsmogelijkheden van spelers gelimiteerd zijn, terwijl er talloze zaken worden behandeld bij het Gerecht om een geschil tussen speler en een online casino te beslechten. Er is voor de speler dus sprake van een incassorisico.

Waar staan we nu?

Curacao is duidelijk (nog) een thuishaven voor vele online gokbedrijven, dit terwijl de Curaçaose economie daar weinig voordelen van geniet. Reden waarom de Minister van Financiën heeft besloten een nieuwe gokwet te introduceren, die hij uiterlijk augustus 2023 ingevoerd wilt hebben. Een nieuw rechtsmodel moet ervoor zorgen dat de economie van Curacao daar profijt van kan hebben.

Haastige spoed is zelden goed

Echter constateren wij dat er ook een focus moet worden gelegd op de belangen van de partijen die de industrie draaiend en winstgevend maken. Vooral als we de uitspraak van 14 maart 2023 als leidend beschouwen voor de verhouding die bestaat tussen de spelers, de sub-licentiehouder (het online casino) en de masterlicentiehouder. Ten aanzien van de kwaliteit en de doelstellingen die met de nieuwe gokwet beoogd worden, moet er ook een afdoende en deugdelijke belangenafweging van de belangen van de spelers, de sub-licentiehouders en de masterlicentiehouders gemaakt worden. Mocht dit niet gebeuren, dan is het aan de vergunninghouders zelf om binnen de kaders van de wet de mogelijkheden te vinden om zichzelf zoveel mogelijk in te dekken tegen (aansprakelijkheids-)risico’s. Een gedegen analyse over de rechtspositie van de speler ten opzichte van de masterlicentiehouder en de sub-licentiehouder ten gevolge van de uitspraak van 14 maart 2023 is dan ook nodig.  


Over de auteurs

Jessottiz Baart

Advocaat-medewerker bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur

Didi Wildeman

Advocaat bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur
nl_NL