De nieuwe Caribische gulden: de economische toekomst van Curaçao versterken

NAF

Ons eiland is begonnen aan een spannende reis naar economische ontwikkeling door de introductie van de Nieuwe Caribische Gulden (NCG). Dit artikel heeft tot doel om de betekenis van de NCG voor Curaçao, de potentiële voordelen, uitdagingen en implicaties op lange termijn voor de economische stabiliteit en groei van het land te verkennen.  

Ten gevolge van het verlangen naar economische onafhankelijkheid en zelfbestuur, heeft de overheid het besluit genomen om de NCG in te gaan voeren. De NCG zal de Nederlands Antilliaanse Gulden (ANG) komen te vervangen. Deze verandering zal er voornamelijk voor zorgen dat het vermogen op lokale behoeften op het monetaire beleid afgestemd zal worden en dat er reële vermindering komt in de afhankelijkheid van het extern monetair beleid. Andere meest benoemde voordelen van de introductie van de NCG zijn: 

  • Een verbeterde economische soevereiniteit; 
  • Curaçao zal volledige controle hebben over haar monetaire beleid; 
  • Er zal flexibiliteit zijn bij het beheren van inflatie, rentetarieven en wisselkoersen; 
  • Het stimuleert de economische groei en 
  • De introductie van een nieuwe munteenheid kan investeringen en zakelijke activiteiten stimuleren. 

Een ander mooi aspect van de NCG, is de potentiële bevordering in toerisme, handel en het ondernemerschap. Dit voornamelijk doordat de NCG buitenlandse investeerders zal aantrekken. Ook ziet men de mogelijkheid voor de overheid om lokale industrieën te stimuleren, werkgelegenheid aan te bieden en de duurzame ontwikkeling van de eilanden te bevorderen. Naast het bevorderen van nationale integratie, ziet men namelijk ook de potentie van de NCG om ook op regionaal vlak de samenwerking tussen de naburige eilanden te bevorderen. De NCG kan namelijk een gemeenschappelijke munt worden tussen naburige eilanden, waardoor de regionale samenwerking wordt versterkt. Dit brengt op haar beurt weer met zich mee dat de handelsmogelijkheden binnen de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en andere regionale kaders verbeteren. Een ander belangrijk voordeel van een gemeenschappelijke munt, is dat een verenigde munteenheid grensoverschrijdende transacties en economische integratie vergemakkelijkt. Hetgeen in zijn algemeenheid wordt beschouwd gunstig te zijn voor de economische ontwikkelingen.  

Om de overstap te maken naar de NCG is nodig de uitdagingen en mitigatiestrategieën verder te onderzoeken. Net zoals elke verandering, komt ook de introductie van de NCG namelijk met enige weerstand. Er moet zowel op nationaal als regionaal niveau gewerkt worden aan het scheppen van vertrouwen in de NCG. Bij uitblijven dit vertrouwen ziet men weinig ontwikkeling komen in het bestaan van de NCG. Nodig is dat er meer informatie wordt gedeeld middels effectieve communicatiekanalen, waaronder rekening wordt gehouden met de doelgroepen (te denken valt aan de ondernemers en investeerders) die het idee van de NCG kunnen bemoedigen.   

Aansluitend, moet de nieuwe valuta een stabiele wisselkoers behouden tijdens de overgangsfase. Er moet gezorgd worden voor voldoende reserves om de waarde en stabiliteit van de NCG te ondersteunen. De overgang van de ANG naar de NCG moet soepel gefaciliteerd worden door middel van een goed geplande logistiek en bewustmakingscampagne. Voor bedrijven, financiële instellingen en voor het groot publiek moet er adequate ondersteuning aangeboden worden om economische schokken te voorkomen en een veerkrachtige financiën te ontwikkelen. 

nl_NL