COHO-rijkswet afgewezen

coho

De COHO houdt de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in. Het is een voorstel van rijkswet dat de instelling van het Caribisch orgaan regelt voor hervorming en ontwikkeling. De bedoeling was dat COHO een bestuursorgaan wordt met zelfstandige taken en bevoegdheden dat tot doel heeft om de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten te ondersteunen bij onder anderen het doorvoeren van bestuurlijke hervormingen, het realiseren van duurzame en houdbare overheidsfinanciën en het versterken van de weerbaarheid van de economieën van de landen.

Begin dit jaar hebben de landen besloten het voorstel van de rijkswet af te wijzen. COHO voelde voor de eilanden als een Nederland opgelegde wet, waarin Nederland het voor het zeggen heeft. In de COHO was er veel sprake van oude koloniale gevoelens.

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zullen onderling een regeling opstellen waarin er afspraken worden gemaakt over de werkwijze, de manier van rapporteren, de ondersteuning door Nederland en de duur van de regeling. De afspraken worden de komende tijd door de ambtelijke teams uitgewerkt. Begin maart 2023 wordt een definitieve onderlinge regeling verwacht en ondertekend.

nl_NL