Billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever

img4

Op 18 januari 2024 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan inzake het onterecht beëindigen van de arbeidsovereenkomst als gevolg van het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Helaas zien wij dit soort situaties nog te vaak en de werkgever krijgt de rekening gepresenteerd.

De zaak gaat inhoudelijk over het verzoek van een bouwbedrijf om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met het Hoofd Administratie en Financiën vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer is tevens lid van het managementteam. De werkgever is van mening dat de werknemer zich schuldig maakt aan ongeoorloofde afwezigheid. Hij heeft ten onrechte zeven (7) verlofdagen genomen en heeft vervolgens wijzigingen in zijn Outlook-agenda aangebracht om dit te verdoezelen, aldus de werkgever. Mede gelet op zijn functie heeft de werknemer een voorbeeldfunctie waar hij ten aanzien van andere medewerkers verwijtbaar heeft gehandeld.

De eerste 3 ongeregistreerde verlofdagen vonden plaats in januari. Vervolgens in februari, april en mei. De werknemer heeft aangegeven dat de verlofdagen in januari door een collega in het managementteam zijn geaccordeerd ter compensatie van zijn overuren in december. De collega betwist dat hij die toezegging heeft gedaan. In april is de werknemer door dezelfde collega uitdrukkelijk aangesproken op zijn afwezigheid en de vragen die zijn afwezigheid bij collega’s opriepen. Ook deelde de collega mee dat hij sinds januari de afwezigheid van de werknemer heeft bijgehouden en dat het aan de werkgever is medegedeeld. Ondanks deze wetenschap is voorafgaand aan het beoordelingsgesprek dat op 18 juli 2022 heeft plaatsgevonden, geen navraag gedaan naar de reden van afwezigheid van de werknemer. Er heeft dus geen hoor en wederhoor plaatsgevonden.

In een brief van 25 juli 2022 zijdens de werknemer stelde hij dat hij zich al een tijd niet sociaal veilig voelde op de werkvloer en zich gepasseerd voelt. Volgens de werknemer was er sprake van een gebrek aan gelijkwaardigheid en eenheid binnen het managementteam en ontbrak er respect. De volgende dag is door de werkgever medegedeeld dat zij de arbeidsovereenkomst met de werknemer wensen te beëindigen.

De kantonrechter heeft het verzoek om de arbeidsovereenkomst te beëindigen afgewezen. De werkgever is in hoger beroep gegaan met de stelling dat de kantonrechter ten onrechte het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft afgewezen en verzoekt het Hof de overeenkomst op kortst mogelijk termijn te ontbinden.

Het Hof heeft geoordeeld dat het verwijt dat werknemer slordig is geweest met de verlof- of thuiswerk dagen, onvoldoende is om te concluderen dat er sprake is van zodanig verwijtbaar handelen en het een grond voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst oplevert.

De vordering waarin de werkgever stelt dat er vertrouwensbreuk is ontstaan en zodanig een verstoorde arbeidsverhouding, dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is, slaagt wel. Het Hof oordeelde dat de arbeidsrelatie duurzaam en ernstig is verstoord. Volgens het Hof ligt die verstoorde arbeidsrelatie echter wel aan het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Het Hof rekent het de werkgever aan dat er naar aanleiding van de brief van 25 juli 2022 geen aanleiding bij de werkgever bestond om een open gesprek te voeren over de inhoudelijke kwesties die door de werknemer zijn aangesneden en voor hem van belang waren. De werkgever heeft direct de deur dichtgegooid zonder enig serieus wederhoor. Daarmee is elk mogelijkheid van herstel van de verstoorde arbeidsrelatie geblokkeerd, aldus het Hof.

In het licht van het voorgaande, heeft het Hof de ernst van het verwijtbaar gedrag van de werkgever afgewogen tegen de overige factoren zoals de duur van het dienstverband en de financiële situatie van de betrokken partijen, met als uitkomst dat de werkgever Euro 75.000,- aan de werknemer dient te betalen bij wijze van billijke vergoeding.

Deze uitspraak benadrukt weer dat het belangrijk is dat werkgevers zorgvuldig handelen in geval van ontslag.

Meer weten over ontslagtrajecten? Neem contact met ons op voor advies en ontslagbegeleiding.

De vindplaats van de uitspraak van het Hof is:

https://www.uitspraken.nl/uitspraak/gerechtshof-s-hertogenbosch/civiel-recht/arbeidsrecht/hoger-beroep/ecli-nl-ghshe-2024-110


nl_NL