Afbreken van onderhandelingen met CPR überhaupt mogelijk?

Oil refinery

De overname van de Isla-raffinaderij door CPR is nog afhankelijk van een transactie door de lokale bank MCB en de Centrale Bank die een vergunning moet verlenen vanwege de omvangrijke dollartransactie, aldus Pisas. De omstandigheid dat er sprake is van vervalste financiële documenten overlegd door CPR is voor de Minister-President geen reden voor paniek. Mocht er toch écht iets fout gaan, dan zal Pisas niet aarzelen om zelf het proces met CPR af te breken. De vraag is of dit überhaupt zomaar kan.

 

De eerste vervolgvraag in dit soort gevallen is of er al een overeenkomst tot stand is gekomen. Daar is niet snel sprake van. Vaak is er over de inhoud van de afspraken nog geen overeenstemming bereikt of is het sluiten van de overeenkomst afhankelijk van voorwaarden. Mocht er geen sprake zijn van een overeenkomst, loopt de afbrekende partij in een dergelijke voorfase van de onderhandelingen nog het risico tot betaling van een vergoeding van de gemaakte kosten van de wederpartij.

 

In eerste instantie is het voor iedere partij vrij om onderhandelingen af te breken. Dat is alleen anders wanneer de ene partij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat er een overeenkomst tot stand zou komen óf als omstandigheden met zich meebrengen dat er een ‘goede reden’ is om de onderhandelingen af te breken. In het geval van de voornoemde situaties kan de contractspartij die geconfronteerd wordt met afgebroken onderhandelingen in de voorfase een aantal remedies inzetten, zoals het vorderen van gederfde winst (positief contract belang), een vergoeding voor de gemaakte kosten (negatief contract belang) of het voorzetten van de onderhandelingen (nakoming).

 

Uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:11869) blijkt dat er zelfs een waarschuwingsplicht kan bestaan voor de afbrekende partij. Deze waarschuwingsplicht houdt in dat de afbrekende partij gedurende de onderhandelingen had moeten aangeven dat er geen overeenstemming bestaat over de inhoud van de overeenkomst en dat de gemaakte en nog te maken kosten voor eigen rekening en risico blijven. Partijen doen er dus goed aan om duidelijk naar elkaar toe te blijven communiceren, ook voordat de handtekeningen zijn gezet.

Over de auteurs

Jessottiz Baart

Advocaat-medewerker bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur

Didi Wildeman

Advocaat bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur
nl_NL